Prace wykończeniowe – wielki finał zmagań budowlanych